CENNIK:

Ceny uwarunkowane są terminem, długością pobytu, standardem pokoju, ilością osób w pokoju, wiekiem dzieci

– sezon niski – maj, wrzesień (z wyłączeniem majówki i świąt) cena od 35 do 75zł/za dobę od osoby
– sezon średni – czerwiec 1-10.06 i sierpień 30.08-31.08 – cena od 45 do 85zł/za dobę od osoby
– sezon wysoki – 11.06-20.08, długie weekendy, święta – cena od 55 do 85zł/za dobę od osoby

W terminie 26.06 – 28.08 – nie udzielamy żadnych rabatów

Proszę napisać zapytanie na email odnośnie wybranego terminu, ilości osób dorosłych i dzieci a my prześlemy kalkulacje i dostępne opcje wolnych pokoi.

Na miejscu pobierana jest opłata miejscowa tzw. klimatyczna przekazywana do Urzędu Miasta i Gminy Władysławowo.
Opłata w/g stawek Gminy – nie ma żadnych ulg.

ZAWARCIE UMOWY – ZGŁOSZENIA REZERWACJI I POBYTU
Zawarcie umowy z Morena – Karwia następuje poprzez zgłoszenie rezerwacji, wpłacenie przez Uczestnika pobytu zadatku określonego poniżej w pkt I oraz zapoznanie się z warunkami uczestnictwa.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

I. ZASADA REZERWACJI:
Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub emailem, aby otrzymać pełną gwarancję dokonanej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 25% całości, który to zostaje odliczony w dniu przyjazdu w momencie uregulowania należności za cały pobyt.
W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie jest zwracany!
Dane do przelewu znajdą Państwo w dziale KONTAKT.

W przypadku braku wpływu zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja jest anulowana.

W sezonie letnim lipiec – sierpień termin rezerwacji nie podlega zmianie na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, zmiana terminu do 14 dni jest możliwa jeśli istnieje inny wariant.

Nowy termin może wiązać się z dodatkową opłatą o której zainteresowany zostaje poinformowany. Jeśli nie ma możliwości zmiany terminu lub wskazane daty alternatywne nie odpowiadają klientowi, w przypadku całkowitej rezygnacji zadatek nie jest zwracany.

Anulowanie rezerwacji:
Anulowanie rezerwacji telefonicznie lub emailowo na kilka dni przed przyjazdem (minimum 48h) oprócz utraty zadatku nie będzie skutkowało dodatkową opłatą. W przypadku całkowitej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu a nie poinformowanie nas o tym fakcie na min 48h przed przyjazdem będzie skutkowało opłatą za cały pobyt.

Opłata ta będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku a na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

II. OPŁATA:
Opłata za pobyt pobierana jest z góry w momencie zameldowania się w naszym Domu Wczasowym, w przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu (opóźniony przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, awaria środka transportu, choroba, warunki atmosferyczne) – pobrany zadatek jak i opłata za pobyt nie podlegają zwrotowi.

UWAGA:
Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi zostać uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu zgodnie z zamówioną rezerwacją (Podstawa prawna „Ustawa u turystyce” z dn. 4.12.1997r.).
Nie przyjmujemy kart płatniczych.

III. DOBA HOTELOWA:
Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15 w dniu przyjazdu a kończy o 10 w dniu wyjazdu.
Przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku wolnego terminu i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Przykład:
Pobyt od 17.07 do 27.07 – płatność za 10 dób
Przyjazd 17.07 po godz. 13 wyjazd 27.07 do godz. 10 rano

IV. REALIZACJA UMOWY:
Osoby przebywające na terenie ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec właściciela za szkody wyrządzone przez nich i osoby niepełnoletnie, pozostające pod ich opieką.
Pokrycie kosztów wyrządzonych szkód winno nastąpić w trakcie trwania pobytu i miejscach ich powstania.

Za pobyt dzieci na terenie obiektu odpowiadają ich opiekunowie.

Po godz. 22 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

Parking nie jest strzeżony ani dozorowany, nie pobierana jest żadna opłata za parking.

Parkowanie dozwolone jest osobom zameldowanym na własną odpowiedzialność, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingu.

Z infrastruktury ośrodka mogą korzystać tylko osoby zameldowane.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w trakcie pobytu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, strajki, zamieszki, działanie siły wyższej) lub leżące po stronie Uczestnika pobytu (choroby i inne zdarzenia losowe).

Cena za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia oraz opłaty miejscowej.

RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WILLA MORENA KARWIA
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3mcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy